هزینه آگهی


هزینه کلیه آگهی‌ها برای مشتریان داخلی تا نیمه زمستان رایگان است.


رایگان

هزینه آگهی در گروه لباس

از 0 تا 50,000 تومان

1 درصد قیمت

هزینه آگهی در گروه لباس

از 50,000 تومان به بالا


رایگان

هزینه آگهی در گروه کفش

از 0 تا 30,000 تومان

1 درصد قیمت

هزینه آگهی در گروه کفش

از 30,000 تومان به بالا


رایگان

هزینه آگهی در گروه اکسسوری

از 0 تا 20,000 تومان

1 درصد قیمت

هزینه آگهی در گروه اکسسوری

از 20,000 تومان به بالا


رایگان

هزینه آگهی در گروه بدلیجات

از 0 تا 20,000 تومان

1 درصد قیمت

هزینه آگهی در گروه بدلیجات

از 20,000 تومان به بالا


رایگان

هزینه آگهی در گروه ودینگ سنتر

از 0 تا 300,000 تومان

1 درصد قیمت

هزینه آگهی در گروه ودینگ سنتر

از 300,000 تومان به بالا


اشتراک 6 ماهه داخلی

ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه


تعداد ماه‌ها : 6

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک 20 آگهی آخر به مدت یک ماه به صورت رایگان تمدید می شود.

300,000 تومان

اشتراک 1 ساله داخلی

20 درصد تخفیف در اشتراک و ارسال پیامک رایگان به تمام کاربران


تعداد ماه‌ها : 12

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک 20 آگهی آخر به مدت یک ماه به صورت رایگان تمدید می شود.

500,000 تومان

اشتراک 6 ماهه خارجی

ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه، پرداخت از طریق واریز به حساب شرکت جهان فرتاک، 8708095980 بانک ملت


تعداد ماه‌ها : 6

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک 20 آگهی آخر به مدت یک ماه به صورت رایگان تمدید می شود.

50 دلار

اشتراک 1 ساله خارجی

20 درصد تخفیف در اشتراک و ارسال پیامک رایگان به تمام کاربران، پرداخت از طریق واریز به حساب شرکت جهان فرتاک، 8708095980 بانک ملت


تعداد ماه‌ها : 12

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک 20 آگهی آخر به مدت یک ماه به صورت رایگان تمدید می شود.

100 دلار