هزینه آگهی


هزینه کلیه آگهی‌ها تا پایان پاییز رایگان است.


رایگان

هزینه آگهی در گروه لباس

از 0 تا 50,000 تومان

1 درصد قیمت

هزینه آگهی در گروه لباس

از 50,000 تومان به بالا


رایگان

هزینه آگهی در گروه کفش

از 0 تا 30,000 تومان

1 درصد قیمت

هزینه آگهی در گروه کفش

از 30,000 تومان به بالا


رایگان

هزینه آگهی در گروه اکسسوری

از 0 تا 20,000 تومان

1 درصد قیمت

هزینه آگهی در گروه اکسسوری

از 20,000 تومان به بالا


رایگان

هزینه آگهی در گروه بدلیجات

از 0 تا 20,000 تومان

1 درصد قیمت

هزینه آگهی در گروه بدلیجات

از 20,000 تومان به بالا


اشتراک 6 ماهه

ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه


تعداد ماه‌ها : 6

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک 20 آگهی آخر به مدت یک ماه به صورت رایگان تمدید می شود.

300,000 تومان

اشتراک 1 ساله

20 درصد تخفیف در اشتراک و ارسال پیامک رایگان به تمام کاربران


تعداد ماه‌ها : 12

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک 20 آگهی آخر به مدت یک ماه به صورت رایگان تمدید می شود.

500,000 تومان